Príbeh jedenásty

Autor: - 2. novembra 2018

Príbeh o tom, ako mesto Hlohovec, na čele s hlavnými predstaviteľmi mesta, „podporuje“ športové organizácie v meste. Pozrite si príbeh o tom, ako si mesto Hlohovec urobilo medzinárodnú hanbu. …

Príbeh desiaty

Autor: - 3. októbra 2018

Toto je príbeh o sile komunity. Komunitné združovanie občanov vytvára v každom štáte, meste alebo priestore možnosti na sebarealizáciu. Ľudia združení v komunitách väčšinou pracujú zadarmo, len pre pocit dobre vykonanej práce. Tento príbeh hovorí o tom, ako sa verejní …

Príbeh deviaty

Autor: - 19. septembra 2018

Príbeh o tom, ako sa mesto prestalo zaujímať o potreby mladých rodín v oblasti bývania. Dlhodobo máme v meste Hlohovec úbytok obyvateľstva. Napriek týmto nelichotivým štatistikám sa v meste Hlohovec rozhodli všetkými možnými prostriedkami zabrániť stavbe nových domov pre mladé …

Príbeh ôsmy

Autor: - 4. septembra 2018

Príbeh Šulekova a najmä Hájskej ulice nie je len príbehom Antónie Maronovej, ale takmer všetkých jej obyvateľov. Výsledkom je dôkaz toho, ako Mesto ignoruje názory občana a lokálne zvyklosti tých, ktorých sa uskutočnené či plánované rekonštrukcie priamo týkajú.  …

Príbeh siedmy

Autor: - 27. augusta 2018

Michal Šuliman sa pred niekoľkými rokmi začal zaoberať nepriaznivým nárastom strát vody v mestskej organizácii Vodárenské a technické služby, s.r.o Hlohovec. Viac rokov stratová organizácia, ktorá počas nového vedenia mesta dosiahla historicky najhorší hospodársky výsledok, sa za posledný rok zázračne …