Príbeh šiesty

Autor: - 25. mája 2018

Príbeh poslankyne Heleny Kolníkovej, ktorá sa vzdala mandátu pre podozrenie z netransparentného čerpania dotácií na šport z rozpočtu mesta. Hovorí o prepojení primátora Kollára, predsedu športovej komisie Bobáka a jeho brata Mariána.…

Podobnosť vôbec nie náhodná

Autor: - 13. apríla 2018

Príbehy z nášho Happy city sú si v mnohom podobné. Nie je to náhoda. Ukazuje to na spôsob, akým predstavitelia nášho mesta s ľuďmi zaobchádzajú. Stránka Happy City vytvorila priestor pre tých, ktorí nemajú možnosť prehovoriť v oficiálnych médiách v …

Príbeh piaty

Autor: - 19. marca 2018

Len tam, kde panujú dobré vzťahy, možno očakávať vzájomnú úctu a rešpekt. Škola je pre deti druhé najdôležitejšie prostredie po rodine, v ktorom sa učia spoločenským normám, návykom, postojom, rozvíjajú sa ich vedomosti. Od pedagóga očakávame, že stanoví pre seba …

Príbeh štvrtý

Autor: - 19. februára 2018

Vlasta Bodišová pracovala ako upratovačka v knižnici od roku 1986. Kvalitu jej práce mohli najlepšie posúdiť návštevníci, ktorí prichádzali každý deň do čistých priestorov. Svoju prácu mala rada, páčilo sa jej prostredie, v ktorom pracovala. Keď bolo treba, ochotne pomohla …

Príbeh tretí

Autor: - 19. februára 2018

Mária Vendleková nastúpila do MsKC  v r. 1991 ako výtvarníčka. Venovala sa propagácii kultúrnych podujatí tvorbou propagačných panelov a plagátov, vytvárala zisk pre organizáciu výrobou vizitiek, svadobných a maturitných oznámení a pod. Po materskej dovolenke sa stala pokladníčkou, kultúrnou pracovníčkou …