Príbeh desiaty

Autor:

Toto je príbeh o sile komunity. Komunitné združovanie občanov vytvára v každom štáte, meste alebo priestore možnosti na sebarealizáciu. Ľudia združení v komunitách väčšinou pracujú zadarmo, len pre pocit dobre vykonanej práce. Tento príbeh hovorí o tom, ako sa verejní funkcionári v meste Hlohovec postavili ku komunite ľudí, ktorí obetovali svoj čas, energiu a veľakrát aj peniaze na rekonštrukciu dominanty Hlohovca – Zámku.