Príbeh jedenásty

Autor:

Príbeh o tom, ako mesto Hlohovec, na čele s hlavnými predstaviteľmi mesta, „podporuje“ športové organizácie v meste. Pozrite si príbeh o tom, ako si mesto Hlohovec urobilo medzinárodnú hanbu.