Príbeh ôsmy

Autor:

Príbeh Šulekova a najmä Hájskej ulice nie je len príbehom Antónie Maronovej, ale takmer všetkých jej obyvateľov. Výsledkom je dôkaz toho, ako Mesto ignoruje názory občana a lokálne zvyklosti tých, ktorých sa uskutočnené či plánované rekonštrukcie priamo týkajú.