Príbeh piaty

Autor:

Len tam, kde panujú dobré vzťahy, možno očakávať vzájomnú úctu a rešpekt.

Škola je pre deti druhé najdôležitejšie prostredie po rodine, v ktorom sa učia spoločenským normám, návykom, postojom, rozvíjajú sa ich vedomosti.

Od pedagóga očakávame, že stanoví pre seba i žiakov jasné pravidlá a dodržiava ich. Že prejaví úprimný záujem o výsledky ich práce, využije každú príležitosť, aby ich motivoval pracovať čo najlepšie a vždy, keď je na to dôvod, pochváli ich. Že prejaví voči žiakom úctu, záujem o ich názory, pocity a potreby, diskutuje s nimi a nikdy ich nezosmiešňuje. Môžeme očakávať to isté od najvyššieho predstaviteľa nášho mesta?

Vypočujte si ďalší príbeh z nášho Happy City a odpovedzte si sami.

Peter Šiška pracuje v školstve od roku 1990. V roku 2000 bol zvolený za riaditeľa Základnej školy v Hlohovci na ulici Arpáda Felcána. Pod jeho vedením škola dosahovala v športových súťažiach najlepšie výsledky medzi školami v Hlohovci. V roku 2006 získal financie na rekonštrukciu telocvične školy, ktorá bola v tom čase najlepšie vybavená telocvičňa v Hlohovci. Dlhodobo spolupracoval so Slovenským paralympijským výborom a žiakov školy učil k pomoci hendikepovaným ľuďom. Mal výbornú spoluprácu s Domom sociálnych služieb v Pastuchove.

Počas svojho 15-ročného pôsobenia vo funkcii riaditeľa nadviazal cezhraničnú spoluprácu so Základnou školou Jána Čajaka v Báčskom Petrovci v Srbsku a neskôr s družobnou Základnou školou v Loče v Slovinsku. Od roku 2007 bol zvolený za predsedu mestskej školskej rady v Hlohovci, ktorú viedol do roku 2015 a taktiež aktívne pracoval v Združení základných škôl Slovenska, kde bol zvolený za člena revíznej komisie. Získal finančnú podporu z Nadácie Pontis na výstavbu nového doskočiska do diaľky v areáli školy s tartanovým rozbežiskom. Je trénerom a rozhodcom stolného tenisu a žiaci z III.ZŠ sa pod jeho vedením zúčastňovali na celoslovenských súťažiach v stolnom tenise. Na základe porušenia zákona pri výberovom konaní nebol zvolený do funkcie riaditeľa a tesne pred odchodom do dôchodku musel zo školy odísť.